Güneş bu burca 21 Nisan' da girer ve 2 1 Mayıs tarihine kadar kalır. Bu burcun dostu yengeç burcudur.
Bu burcun tesiri altında doğanlarda en göze çarpan nokta aşırı derecede inatçı olmalarıdır. Onlar inatlannda bazen hayatlarını bozacak kadar ileri giderler.

Maziye ve mevcut kiymetlere bağlılıkları fazladır. Her şeyin olduğu gibi kalmasını isterler. Sabırlıdırlar. Tayin ettikleri hedefe ulaşmak hususunda her türlü güçlük karşısında sebat etmesini bilirler.

ihtiyatlı, vefakar ve sebatkiirdırlıtr. Kendilerinde takip fikri çok yüksektir. Bir işe başladılar mı sonunu almadan ellerinden bırakmazlar. Ekseriyetle güzel yüzlü olurlar. İçlerinden bazıları egoisttirler.

Bu burcun tesirinde doğanlar çok kere oburluk derecesinde boğazlarına düşkün olurlar. Bu burcunun tesiri altında doğmuş kadınlar umumiyetle kavgacı ve kıskanç olurlar. Fakat güzel oldukları için her zaman sevimlidirler.

Esasen bu burçta doğanlar aşkta sevilmeyi sevmeye tercih ederler. Evlendikleri zaman kadın veya erkek iyi bir hayat arkadaşı olurlar.

Yalnız eşleri onların sabrını tüketmemek ve yaşayış tarzlarına müdahale etmemek şartıyla. Talihleri her zaman kendilerine yar olmaz ama, inat ve sehatlan onlan muşkul durumlardan kurtanr.

 Fakat yine de kendilerini tehlikeli maceralara atmaktan çekinmezler. Güzel sanatlara karşı istidatları fazladır. Girdikleri herhangi bir sanat şubesinde büyük muvaffakiyetler kazanırlar.

Çünkü yaratılışları onları sanata vebilhassa ressamlığa veya heykeltıraşlığa sevk eder. Konuşkan değildirler. Herhangi bir mecliste ilk olarak söze başlamaktan çekinirler.

 Başkalarının söyledikleri sözlere cevap vermeyi tercih ederler. Sıkılgan olmamakla beraber pek de gergin sayılmazlar. Ama sevdikleri insanlar arasında güzel konuşur ve neşelenirler


BOĞA BURCU AHLAKI

boğa burcuna mensup olanlar, haluk, sevimli ve herkese faydalı sözler söyleyen, servet ve samana aşık, kadınlara karşı ziyadesiyle zayıf, şehvetperest, güler yüzlü, tatlı sözlü, mesut, çalışmaya heveslidirler, muhabbete sabredemeyen, raks, ziyafet ve musikiyi seven insanlardır.

Bazılarının tabiatında biraz yalancılık olsa da pek mükemmel sanatkar ve iyi bir musikişinas olurlar. Riyaziyeye karşı istidatları zayıftır.

Bu burca sahip olanlar ilk nazarda şahsi cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar. Abbap canlısı, sevimli, tatlı, hassas, muhabbetkar, şeker gibi insanlardır.Ekseriya müsrif olurlar. Asla hasud değildirler, her şeyi pembe görürler. Lüksü severler. Pariağı sağlama tercih ederler. Bu yıldıza mensup olanlar nadiren dehaya yükselebilirler. Zühre mensupları aşkta pek makbul tiplerdir.

Ekseriya güzel olup sürekli ve derin bir aşkla sevilirler. Sehhar ve büyüleyen bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. Mütelevin ve hercaidirler. Şehvetleri galiptir. Onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir. İzdivaçta ekseriya kendileri severek değil, sevilerek evlenirler.

Mütekabil muhabbet olduğu takdirde izdivaçta mesut olurlar. Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden ziyade kendilerini düşünürler.Bu burca mensup bir kadını seven, ondan çok zor ayrılır ve onu daima hasretle, iştiyakla, sevgi ile hatırlar.
Post a Comment

Daha yeni Daha eski