Güneş bu burca 24 Ağustos 'ta girip 23 Eylül'e kadar kalır. Bu burcun yıldızı Utarid'dir. Başak burcunun tabiatı topraktır. Bu burcun dostu Akrep, düşman burcu da Yay burcudur.

Başak burcunun tesiri altında doğanlar çok becerikli, çalışkan ve kafalan işleyen -kimselerdir. İşierine ve kanaatlerine sıkı sıkı bağlıdırlar. Gayet muntazam bir lıayat sunneyi ve metodla çalışmayı severler.

Kuvvetli, aklı selim ve işlek bir zekaya sahiptirler. Tenkit kabiliyetleri çok yüksektir. Fakat bunun çok defa pek sert ve adeta karşılarındaki kişiyi kıracak şekilde yaparlar. Bu yüzden de kendilerine düşman kazanırlar.

Etraflarında olan bütün şeylerden haberdar olmak için bütün dikkat ve gayretlerini sarf ederler. Menfaatlerine derecesiz bağlıdırlar. Ufak bir menfaat uğrunda en kıymetli dostluk bağlarını yıkmakta beis görmezler. Sıhhatlerine de pek düşkündürler. En küçük bir rahatsızlık hissetseler, bunu gözlerinde büyüterek doktor doktor gezip dertlerine derman ararlar.

İçlerinden çoğunun ticaret istidadı fazladır. Fakat ekseriya başlı başına bir iş kurmaktan ziyade ortaklı çalışmayı tercih ederler. Memuriyet hayatında da şeflik yapamazlar. Bir müdür yardımcılığı onları daha ziyade memnun eder.

Güzel sanatlara karşı istidatları pek yoktur. Bununla beraber güzel şeyleri severler. Zevkleri yüksektir. Fevkalade şanslı insanlardır. Bilhassa aşk hayatında çok talihlidirler.

Onlara aşık olan kimseler bir daha kendilerini onların tesirinden kurtaramazlar. Evlilik hayatında da eşlerine kendilerini sevdirmesini bilirler. Kurdukları yuvada mesut yaşamasını becerirler.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski