BÜYÜ VE BÜYÜ BELİRTİLERİ

Cin ve şeytanların sihirlenmiş insanlara büyü ile musallat olduklarında kişilerin düştükleri durumlar aşağıdaki gibidir...

1. Kocaya yaparlar. Koca eşine buğuz edip nefret etmeye başlar. Halbuki kocası büyüden önce öyle değildi.

2. Kadına yaparlar ki; kadın kocasından nefret edip onu düşman görmeye başlar. Halbuki o kadın büyüden önce hiç öyle değildi.

3. Kadına yaparlar evlenmemesi için. Bu kadını istemeye gelenler vazgeçerek geri dönerler ki bu kadın kimseyi evlenmek için beğenmez ve kimse bu kadını beğenmez dolayısıyla evlilik kısmeti kapanmış olur.

4. kızlara yaparlar ki bu kız hırçınlaşır ve evden dışarıya çıkmaz. Kimse kapısını çalmaz çalsalar bile süratle geri dönerler ve bu kız evlenemez. Halbuki bu kız büyü öncesi hiç öyle değildi.

5. Babaya yaparlar. Baba, çoluk çocuk ailesinden nefret edip söver ve dövmeye başlar. Bu baba büyü öncesi hiç öyle değildi.

6. İnsanın çocuğu için yaparlar. Kendisine büyü yapılan kadının çok az çocuğu ancak hayatta kalır. Hamile kadın büyü veya sihrin üstünden geçtiğinde orada görevli cin ve şeytanlar, kadının vüicuduna girip karnına, makatına ve beline vurarak cenini düşürürler...

7. Küçük çocukları öldürmek için yaparlar. Büyü ile görevli şeytanlar çocuklara çeşitli darbeler vururlar. Daha kötüsü Bahrı Ezrak (Mavi Deniz) denen yerden getirdikleri suyu çocuğa içirirler. Çocuk aniden hastalanarak ölür. Bu suyu büyüklere içirdiklerinde ise karınları şişer ve su toplar.

8. Devamlı Kız çocuğu doğması erkek çocukların olmaması için yaparlar ki; bunu salı ve cuma günü kadının yolunun üzerinde yerde çizgi ile kadın süreti yaparlar. Malum kadın bu suretin üstünden geçtiğinde o kadının sadece kız çocukları olur...

9. Erkeğe yaparlar. O erkeğin erkekliğini bağlarlar ve o erkeğin çocukları asla olmaz ve tıbben de tedavisi olmaz.

10. Kadın yaparlar. Kadın, eşi ile ilişkiden nefret ettiğini tiksindiğini söyler...

11.Erkeğe yaparlar. O erkeğin mafsallarında ağrılar oluşmaya başlar ve ağrılardan yerinde duramaz hale gelir.

12. Kadına yaparlar. Kadının başında ve karnında su toplanmaya başlar.

13.Koyunlara yaparlar. Koyunların karnındaki cenini (yavruyu) öldürürler.

14. İneklere, Eşeklere, Katırlara ve Atlara yaparlar. O hayvanlar hırçınlaşır, sütleri kesilir ve sağdırmazlar.

15.Koyunlara yaparlar. Büyüde görevli şeytanlar o koyunlara musallat olur ve rahimlerindeki cenini düşürürler.

16.Evcil hayvanlara yaparlar. O hayvanların eklemlerinde hastalıklar çıkmaya başlar.

17.Kadına yaparlar. Kadının kısırlaşır ve insanların çoğu o kadını kısır zanneder ama halbuki kısır kadınlardan kan gelmez.

18.Kadına yaparlar. O kadının güzelliği kaybolup gider. Çirkinleşir.

19.Karı-Kocayı ayırmak için yaparlar. O aile birbirinden nefret etmeye başlar.

20.Ev Halkını ayırmak için yaparlar. O ailede anne-baba, çocuklar herkes birbirinden nefret edip dağılırlar.

21. Erkek ve Kadınlara yaparlar. Cinlerden olan bir kavim o kişilerin bedenlerine girip onları darp ederek o kişilerde giderilmesi zor hastalıklar çıkar.

22.Erkek ve Kadına yaparlar. O kişinin insanlar arasında zerre kadar değeri kalmaz.

23.Erkeğe yaparlar. O erkeğin elinde ne kadar serveti varsa hepsi gider ve iflas eder.

24.Malların Telef Olması için yaparlar. O kişilerin mal,eşya ve hayvanları ne varsa hepsi telef olur.

25.Erkeğe Yaparlar. O erkek bir belde de duramaz ve sürekli şehirden şehire ve beldeden beldeye evini taşır.

26.Erkeğe yaparlar. O erkek makam ve mevkisinden düşer.

27.Erkek ve Kadına yaparlar. O kişinin rengi sararır ve aklı gider ve hastalanır.

28.Kadına yaparlar. O kadın evli kalamaz, kararsız olur ve evlendi mi kısa sürede boşanır.

29. Erkek ve Kadına Yaparlar. O kişi bağırsakları bağlanır. Az yemekle doymaya başlar. Yemek yedikten kısa bir süre sonra tuvalete gitmez zorunda kalır ve o kişi günden güne zayıflar ve takatsiz kalır.

30.Erkek ve Kadına yaparlar. O kişinin gözleri yavaş yavaş görmemeye başlar ve kısa sürede o kişi körleşir gözleri açılmaz hale gelip göz kapaklarında ağrılar çıkmaya başlar.