Aslan Burcu ve Tabiatı


Güneş bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Ağustos tarihine kadar kalır. Arslan burcunun dostu İkizler burcudur. Bu burcun yıldızı Güneş'tir. Güneş'in madeni altındır.

Arslan burcunun tesiri altında doğanlar bu burcun cömertliğini, parlaklığını ve iyiliğini nefislerinde taşırlar. Güneşin tesiri altında olanlar münakaşa kabul etmezler.

Mağrurdurlar. Şeref, haysiyet, izzet-i nefis ve insanlık duyguları pek yüksektir.

 En büyük bir menfaat karşısında bile, benliklerinden, gururlarından en küçük bir fedakarlıkta bulunmazlar, kimseye boyun eğmedikleri gibi ona buna dalkavukluk etmekten, yalakalıktan da nefret ederler.

Kendilerine düşmanlık yapmak isteyenleri ve hasımlarını gururları ve azametleri ile eritirler.

Her ne pahasına olursa olsun küçüklüğe düşmezler. Hayatları çok sade geçer. Herkese iyilik etmek isterler.Kendilerinden küçüklere karşı merhametli, büyüklere karşı saygılıdırlar.

Ekseriyetle içlerine kapalı insanlardır. Hislerini açığa vurmaktan çekinirler. Teşkilatçı bir ruha sahiptirler. Gerek memuriyet ve gerekse iş hayatında kısa zamanda parlayarak ilerleyebilirler.

Cesur ve atılgandırlar. Bilhassa medeni cesaretleri çok yüksektir. Politika sahasına atıldıkları zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler.

İçlerinden yüksek kumandanlar ve, büyük edipler çıkar. Aşkta sadık. vefakar ve dürüsttürler. Karşısındakinden  de aynı sadakat ve dürüstlüğü beklerler.

Bu mukabeleyi görmezlerse çok bedbaht olurlar. Eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammül edemezler ve derhal boşanup ayrılırlar.

Evlilik hayatında gerek karı olarak. gerekse koca olarak kusursuzdurlar. Kendileriyle evlenenleri muhakkak surette bahtiyar ederler. Sonra da çok şanslıdırlar.


Post a Comment