koç burcu

Güneşin Koç burca 21 Marttan 20 Nisan tarihleri arasında girer. Koç burcunun dostu İkizler düşmanı Yengeçtir.
Burcun tesiri altında doğanlar kolay kolay disipline gelmeyen ve baskı altında yaşamaya tahammülleri olmayan kimseler olurlar.

Herhangi bir haksızlık karşısında hemen isyan edip tepki verirler. Bu tabiatları dolayısı ile onlarla bir arada bulunmak ve onları idare etmek çok zordur.
Çocukları fazla gürültücü ve yaramaz olurlar. Gençlikleri çok hareketli geçer. Yaşları ilerledikçe gençliklerine oranla sakinleşir yumuşarlar.

Bununla beraber gayet çalışkan, cesur ve inatçıdırlar. Hayatları devamlı bir çalışma ve didinme içinde geçer Hareketsizlik, tembellik onları sıkar.

Nefislerine itimatları çok kuvvetlidir. Bu inançlarını hiçbir başarısızlık ve güçlük karşısında kaybetmedikleri için tuttuklarını koparan insanlardır. Hücumda ve müdafaada çabuk hareket ederler.
Herhangi bir meseleyi kavrayış kabiliyetleri çok yüksek İyi kalpli ve merhametli olurlar.

Son derece cömert olurlar. Herkesin teveccühünü ve kalbini kazanmasını bilirler. Hileden ve hilebaz ile iki yüzlü insanlardan nefret ederler.

Bu burçta doğan kadınlar da erkekler gibi cesur ve erkek ruhlu olurlar. En büyük mesuliyetleri yüklenmekten korkmazlar.  Aşkta vefakar, dostlukları devamlı ve sağlam olur. Talihleri parlaktır. Sebat ve çalışmaları sayesinde her sahada başarılı olurlar.

Bu fazla enerjileri ve faal tabiatları yüzünden hayatta birçok kez yanlış hareketler yaparak kendi işlerini kendileri bozarlar. En büyük hataları beklemesini bilmemeleridir. Aşkta da talihlidirler. Erken
evlenirler, fakat çabuk da boşanmaya meyillidirler.

Post a Comment